ВОДОВЪРТЀЖ

ВОДОВЪРТЀЖ м. Място в река, море и др., където водата се върти в кръг и увлича към центъра и надолу; въртоп. И в Босфора, и в Дарданелите върху повърхността на водата наблюдавахме силни водовъртежи и ивици от пяна. Д. Богданов, ТА, 8. Двамата [неприятели] трогателно си помагаха. Общата опасност бе ги помирила изведнъж. Течението ги отнесе малко настрана. Там имаше малък водовъртеж. Той ги подхвана, завъртя ги. Т. Харманджиев, КЕД, 107. Моята лодка много пъти попада в опасни водовъртежи и само издръжливостта на мореплавателя ме спасяваше... М. Марчевски, ТС, 120. ● Обр. Така, бае Стояне. Попаднах в един водовъртеж от противоречия и туй то. Елин Пелин, Съч. IV, 132.

Списък на думите по буква