ВОДОВЪРТЀЖЕН

ВОДОВЪРТЀЖЕН, -жна, -жно, мн. ‑жни, прил. Рядко. Който е свързан с водовъртеж. ● Обр. Водовъртежното чувство между тримата: Зорка, Гроздан и Андро.. търси израз и въплъщение в неизречените образи на поета: Ние сме онова, което прави от нас любовта. Бл. Димитрова, Лав., 47. Ако тръгна надалече.. / и се загубя в шумове водовъртежни, / .. / ще ме преследва самотата. Н. Зидаров, Ж, 68-69.

Списък на думите по буква