ВОДОДА̀ЕН

ВОДОДА̀ЕН, -а̀йна, -а̀йно, мн. -а̀йни, прил. Спец. Който служи като източник за водоснабдяване. В представата на тогавашния софиянец Витоша беше преди всичко вододайна зона и високопланинско пасище. П. Мирчев, СЗ, 113. Трябва да допълним, че повърхностните води проникват в дълбочина по други разломи, които пресичат вододайните и изливат в тях водите си. Н. Ненков и др., БС, 17.

Списък на думите по буква