ВОДОЀМНОСТ

ВОДОЀМНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Спец. Рядко. Водовместимост. За съд с по-голямо сечение, в който трябва да се налее повече вода, за да се достигне до определена височина, казваме, че има по-голяма водоемност. Физ. Х кл, 1965, 125.

Списък на думите по буква