ВОДОЗАДЪ̀РЖАЩ

ВОДОЗАДЪ̀РЖАЩ, -а, -о, мн. -и, прил. Спец. 1. Който има свойство да задържа, да не пропуска вода. От по-голямо значение е теренът [на басейна] да бъде водонепропусклив, което ще рече водозадържащият пласт да лежи плитко под почвата. СП, 1958, бр. 151, 3.

2. Който служи, който спомага за задържане на вода, обикн. в почвата. По този повод .. ще се направи.. научнопроизводствен опит за подобрение на пасищата чрез създаване на система от водозадържащи, противоерозионни.. бразди. ВН, 1958, бр. 2234, 4. Водозадържащи канавки.

3. Който е присъщ на вещества, които задържат, не позволяват отделянето на съдържащата се в тях вода. Коренът трябва да притежава смукателна сила, по-голяма от водозадържащата сила на почвата, за да може да изсмуче необходимото количество вода. Хр. Дилов и др, РВ, 10. Бързото изпаряване на водата и увяхването на плодовете и зеленчуците се улеснява от.. слабата водозадържаща способност на протоплазмата при листните зеленчуци. П. Даскалов и др., ТК, 122. С прибавянето на неорганически добавки.. разтворът става по-удобен за работа, има добра водозадържаща способност, удобно се разстила по фугите, не съхне бързо. Ив. Бончев, ЗК, 22.

Списък на думите по буква