ВОДОИЗМЀСТВАНЕ

ВОДОИЗМЀСТВАНЕ, мн. няма, ср. Спец. Водоизместимост. Когато се знае водоизместването на даден плаващ съд, може да се изчисли неговата товароспособност. Й. Ганчев, Х, 58.

Списък на думите по буква