ВОДОИЗОЛАЦИО̀НЕН

ВОДОИЗОЛАЦИО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Спец. Който не пропуска вода и служи за изолиране и предпазване на различни обекти, обикн. в строителството, от допир с вода, от проникване на вода. Въпреки създадените най-разнообразни изкуствени водоизолационни материали,.. в много случаи от съвременното строителство глинените изолации са незаменими. НТМ, 1961, кн. 5, 12. Водоизолационен пласт.

Списък на думите по буква