ВОДОИЗПУСКА̀ТЕЛ

ВОДОИЗПУСКА̀ТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, след числ. -я, м. Техн. Съоръжение за изпускане, оттичане на вода от водоеми, канали и др. Второто важно условие е водоизпускателят на всеки язовир да бъде поставен на най-ниската точка на язовирната чашка, така че при изпущането на язовира на дъното да не се задържат вода, локви и пр. СП, 1958, бр. 151, 3.

Списък на думите по буква