ВОДОИЗПУСКА̀ТЕЛЕН

ВОДОИЗПУСКА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Техн. Който служи за изпускане, оттичане на вода от водоеми, канали и др. Водоизпускателен шлюз. Водоизпускателна тръба. Водоизпускателна клапа. Водоизпускателни съоръжения.

Списък на думите по буква