ВОДО̀КРЪ̀Ш

ВОДО̀КРЪ̀Ш, мн. няма, м. Диал. Водокръст.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник.., 1951.

Списък на думите по буква