ВОДО̀КРЪ̀ЩЕ

ВОДО̀КРЪ̀ЩЕ, мн. няма, ср. Диал. Водокръст.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква