ВОДОЛА̀З

ВОДОЛА̀З1 м. Лице, специално екипирано и подготвено за продължителен престой и работа под вода. Поради разликата в налягането водолазите със скафандър не могат да работят повече от два и половина часа под водата. К, 1963, кн. 9, 27. Днес с фотокамерите водолазите достигат дъното на океаните. Ив. Димов, АИДЖ, 165.

ВОДОЛА̀З

ВОДОЛА̀З2 м. Разг. Порода едри кучета, които плуват добре и са обучени да спасяват давещи се; нюфаундленд. Продълговатата малка и хубава глава,.., а най-вече слабите зачатъци на плавателна ципа между пръстите — всичко показва един, ако и не съвсем чистокръвен, водолаз. Й. Йовков, Разк. I, 103.

Паяк водолаз. Паяк, който живее в бавнотечащи и застояли води, където си прави гнездо от паяжина, с крушовидна форма и отвор на широката долна страна. Argyroneta aquatica. Тинест водолаз. Малка светлосива жаба с черни петна; тинеста кръстоноска. Pelodytes punctatus.

ВОДОЛА̀З

ВОДОЛА̀З3 м. Остар. Водолазен звънец. По това свойство — непроницаемост на телата — хората са измъдрили и начинили един съд, наречен водолаз, с който влизат на глъбоко у морето, за да ловят бисер, корайл (мерджан). Й. Груев, Ф (превод), 7.

Списък на думите по буква