ВОДОЛА̀ЗЕН

ВОДОЛА̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Който се отнася до водолаз1. Водолазен костюм. Водолазен шлем. Водолазна бригада. Водолазни курсове. Водолазна команда. Водолазна база.

Водолазен звънец. Специален съд, обикн. с форма на звънец, който е бил използван в миналото за спускане и продължителен престой под водата. Непроницаемостта на въздуха служи при направата на тъй наречения водолазен звънец. И. Гюзелев, РФ, 9. Водолазният звънец, който е едно от най-старите съоръжения за спускане под водата,.., не е патент на хората. ВН, 1959, бр. 2506, 4.

Списък на думите по буква