ВОДОЛЕЧЀБЕН

ВОДОЛЕЧЀБЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Спец. Който е свързан с водолечение. Водолечебен институт. Водолечебно отделение. Водолечебни курорти.

Списък на думите по буква