ВОДОЛЕЧЀНИЕ

ВОДОЛЕЧЀНИЕ, мн. няма, ср. Спец. Лечение чрез водни процедури — бани, душове, обливане и др.; хидротерапия. Маноилов широко прилагаше водолечението: топла баня на краката със синап. СбЦГМГ, 139.

Списък на думите по буква