ВОДОЛЮБЍВ

ВОДОЛЮБЍВ, -а, -о, мн. -и, прил. За растения и животни — който живее, който вирее във вода или на влажно, блатисто място. Тресавища се образуват най-често при стръмни склонове на водния басейн, при интензивно обрастване на техните брегове с водолюбиви растения. П. Мандев, СПВ, 22-23. От другите водолюбиви птици по влажните мочурища и край блатата се срещат дърдавецът .., водното кокошче. Н. Боев, Г, 79.

Списък на думите по буква