ВОДОМЀР

ВОДОМЀР м. Уред за измерване на количеството вода, което протича през водопроводна инсталация, канал и др.

Списък на думите по буква