ВОДОМЀРЕН

ВОДОМЀРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Който се отнася до водомер или е свързан с измерване на водни количества.

Водомерен съд. Спец. Дозатор за вода. Водата от резервоара чрез четирипътен вентил се подава алтернативно в двата водомерни съда и от тях в смесителния барабан. Д. Христов, СПМ, 471. Водомерно стъкло. Спец. Специална стъклена тръбичка, която се свързва с парни котли, бойлери и др. по принципа на скачените съдове и служи за непосредствено наблюдаване на равнището на водата в тях. Скачени съдове има и при водомерното стъкло на парния котел. Физ. VI кл, 43. На лицевата страна на котела е монтирано водомерно стъкло, чрез което се следи нивото на водата в котела. Р. Ранков и др., М, 32.

Списък на думите по буква