ВОДОМЀРКА

ВОДОМЀРКА ж. Всяко от различни видове дребни водни насекоми с тънко удължено тяло и дълги крака, с които леко и бързо се движи по повърхността на водата. Gerris и Hydrometra. Тялото и крайниците на водомерките са силно удължени. Предните крачка им служат за улавяне на плячката. М. Йосифов, НСН, 19. По водната повърхност, над която сияеше лятното небе, пробягваха дългокраки водомерки. П. Бобев, ГЕ, 46.

Списък на думите по буква