ВОДОМОТО̀РЕН

ВОДОМОТО̀РЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. 1. В съчет. Водомоторен спорт. Спорт, който се упражнява със специални моторни лодки. Наред с таблата, посветени на водомоторния спорт, тук има и най-разообразни модели на лодки, ветроходи. ВН, 1960, бр. 2960, 2.

2. Който е свързан с такъв спорт. Водомоторен клуб. Водомоторни състезания.

Списък на думите по буква