ВОДОНО̀СЕЦ

ВОДОНО̀СЕЦ, мн. -сци, м. 1. Човек, който носи или превозва вода за работници, войници и др.; водар, водоносач. Трима души водоносци грабнаха стомните и бъкелите, изтичаха към Марица, напълниха ги от сенчестия извор и задъхани се върнаха на постата. К. Петканов, ЗлЗ, 130. Тук бяха дошли мнозина от тия, които бяха участвували в сраженията на Шипка — като войници, като обоз или като водоносци и помощници на санитарите. В. Геновска, СГ, 318.

2. Човек, обикн. в безводни страни, който разнася и продава по улиците вода за пиене; водар, бунарджия. Още не стигнал до Румели хисар, вече чуваш гласовете на града: викове на водоносци и шербетчии, глъчка от покритите чаршии. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 298-299. Специални водоносци .. продаваха по селските улици вода по 3 лева литъра. ОФ, 1956, бр. 3558, 3.

Списък на думите по буква