ВОДООСВЕЩЀНИЕ

ВОДООСВЕЩЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Църк. Водосвет.

— Друга форма: водоосвяшѐние. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква