ВОДООТВО̀ДЕН

ВОДООТВО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Спец. Който служи за отвеждане на вода. Регулирането на почвената влага се осъществява с помощта на по-плитки временни канали — отворени бразди,.. и водоотводни бразди, разположени косо или успоредно на хоризонталите. Д. Велев, М II, 172. Водоотводна тръба. Водоотводен тунел.

Списък на думите по буква