ВОДООТДЕЛЍТЕЛ

ВОДООТДЕЛЍТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, след числ. -я, м. Спец. 1. Устройство, приспособление към паропроводи, газопроводи, парни котли, цистерни за течно гориво и др., служещо за отделяне и задържане на водата, която се носи от основното вещество, или на водните капчици, които се образуват при кондензация на парата. Към регулиращата арматура се отнасят и кондензните водоотделители, които служат да отделят кондензата от парата. Я. Якимов, Т, 261.

2. Вещество, което има способност да привлича и задържа влагата и се използва за изсушаване на други вещества; водоотнемащо вещество.

Списък на думите по буква