ВОДОО̀ТЛИВ

ВОДОО̀ТЛИВ м. Спец. Отстраняване, изчерпване на просмукващи се или протичащи води от шахти, плавателни съдове и др., обикн. чрез изпомпване; водоотливане. Чрез водоотлива се цели да се изведе водата от подземните изработки на повърхността. Хр. Марков и др., ТБ, 179.

— Рус. водоотлив.

Списък на думите по буква