ВОДООТЛЍВАНЕ

ВОДООТЛЍВАНЕ, мн. -ия, ср. Спец. Водоотлив. Сондажът се затваря със спирателен кран и се провежда т.нар. водоотливане с цел да се установи колко и на каква височина може да се получи вода от новия водоизточник. Н. Ненков и др., БС, 54-55.

Списък на думите по буква