ВОДООТЛЍВЕН

ВОДООТЛЍВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Спец. Който служи за водоотлив. В изложбата е показана руднична автоматична водоотливна уредба, която заменя .. труда на 4 работници. ВН, 1961, бр. 3176, 2. Водоотливен тунел.

Списък на думите по буква