ВОДООТНЀМАЩ

ВОДООТНЀМАЩ, -а, -о, мн. -и, прил. Спец. Който е свързан с отнемане, поглъщане на вода от други вещества и съединения. Големи количества сярна киселина се употребяват при преработката на нефта, при производството на взривни вещества,.., на лекарства и в органичната синтетична промишленост като .. окисляващо и водоотнемащо средство. Хим. ХI кл, 1965, 100. Водоотнемащо действие. Водоотнемащи вещества.

Списък на думите по буква