ВОДООТТЍЧАНЕ

ВОДООТТЍЧАНЕ, мн. -ия, ср. Спец. 1. Само ед. Оттичане, отцеждане на повърхностни и подпочвени води. Най-важният и труден елемент на вертикалното планиране е водооттичането,.. Проектантът трябва да разреши най-напред въпроса за водооттичането на отделните дворища. К. Груев, ПГ I, 449.

2. Съоръжение (канал, дренаж и под.), което служи за оттичане, отцеждане на повърхностни или подпочвени води. Открити и закрити водооттичания.

Списък на думите по буква