ВОДООХЛАДЍТЕЛЕН

ВОДООХЛАДЍТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Техн. Който се отнася до водоохладител или служи за охлаждане на вода. Една-единствена звезда плуваше ниско в млечния мрак. Додето я гледаше и додето се питаше къде я бе видял предишните вечери — над комин или над водоохладителна кула, тя избледня.. и изчезна. Г. Стоев, КЛ, 5. Водоохладителен агрегат.

Списък на думите по буква