ВОДООХРА̀НЕН

ВОДООХРА̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Спец. Който е свързан с охраняване, опазване на водните запаси в дадена местност, район; водозащитен. В България поради стръмния терен на планините почти всички гори имат водоохранно и водорегулиращо значение.Водоохранни гори.

Списък на думите по буква