ВОДОПА̀ДЧЕ

ВОДОПА̀ДЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от водопад. По тая прекрасна долина протича малка бистра река с дивни водопадчета и с много пъстърва. М. Марчевски, ТС, 8. Малко по̀-нагорце, едно шумливо водопадче се фърля млечнопенно от гладкия бял гранит в кипящ вир и оросява въздуха наоколо. Ив. Вазов, Съч. ХV, 45.

Списък на думите по буква