ВОДОПОГЛЪ̀ЩАНЕ

ВОДОПОГЛЪ̀ЩАНЕ, мн. няма, ср. Спец. Водопоглъщаемост. С порьозността на огнеупорните материали е тясно свързано тяхното водопоглъщане. К. Дойчев и др., МП (превод), 189.

Списък на думите по буква