ВОДОПОГЛЪ̀ЩАЩ

ВОДОПОГЛЪ̀ЩАЩ, -а, -о, мн. -и, прил. Спец. Който поглъща, поема вода. Най-благоприятни за овощните дървета са дълбоките, добре аерирани, достатъчно водопоглъщащи почви. М. Мичев и др., З, 99. // Който има свойството да поглъща вода. Тази материя е водопоглъщаща.

Списък на думите по буква