ВОДОПОДЀМЕН

ВОДОПОДЀМЕН, -мна, -мно, мн. -мни, прил. Техн. Който изкачва или е свързан с изкачване на вода. Водоподемни съоръжения. Водоподемно колело.

Списък на думите по буква