ВОДОПОДЀМНИК

ВОДОПОДЀМНИК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Техн. Съоръжение, приспособление за изкачване на вода. Въздушен водоподемник.

— От рус. водоподъемник.

Списък на думите по буква