ВОДОПО̀ЕН

ВОДОПО̀ЕН, -о̀йна, -о̀йно, мн. -о̀йни. Прил. от водопой. Целият двор беше натрупан с дебел сняг. Водопойните корита бяха облепени с лед. В. Ченков, ПС, 31. Старият козел стоеше на своя пост върху високата скала.. Когато стигна до голия дол,.., изви надясно и се надвеси над голямата тревясала полица, където минаваше водопойната пътека. Ламар, ПР, 79.

Списък на думите по буква