ВОДОПОКАЗА̀ТЕЛ

ВОДОПОКАЗА̀ТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. Техн. Уред, който показва равнището на водата в парни котли, резервоари и др. Всеки котел трябва да има два броя водопоказатели, снабдени с фланци, така че горният да бъде съединен с парното, а долният — с водното пространство на котела. К. Славомиров, Т, 393.

Списък на думите по буква