ВОДОПОКАЗА̀ТЕЛЕН

ВОДОПОКАЗА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Техн. Който показва равнището на водата в парни котли, резервоари и др. За управляване и контролиране работата на отделните елементи на котелния агрегат той има арматура, в която влизат различни уреди и възли, като манометри, водопоказателни стъкла,.. и др. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 760. Водопоказателен уред.

Списък на думите по буква