ВОДОПО̀ЛЗВАНЕ

ВОДОПО̀ЛЗВАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Използване, изразходване на вода за промишлени нужди, напояване, водоснабдяване на населени места и др. Поради голямата суша в много населени места се въведе режим на водоползване.

Списък на думите по буква