ВОДОПРЕЧИСТВА̀ТЕЛЕН

ВОДОПРЕЧИСТВА̀ТЕЛЕН, -лна, ‑лно, мн. -лни, прил. Техн. Който е свързан с пречистване, обеззаразяване на вода; водоочистителен. Водопречиствателна станция.

Списък на думите по буква