ВОДОПРОВО̀Д

ВОДОПРОВО̀Д м. 1. Система от съоръжения за снабдяване на населено място или отделна сграда с вода. В къщата на Яко липсваше водопровод, защото прокарването му предполагаше излишни разходи. Д. Димов, Т, 73. Отвикнала от тия неравни улици, постоянно разкопавани за канализация и водопровод.., тя се мъчи да прикрие с усмивка неприятната си изненада. М. Кремен, РЯ, 609.

2. Водовод. — Реших да изследвам тая вода. Ходих над лозята, около гробищата и забелязах, че водопроводът е развален и в него се втича нечиста вода. Й. Йовков, М, 33. При водоснабдяването на гр. Мюнхен.. е изграден напорен стоманобетонен водопровод с дължина 402 м. В. Фильов и др., ХК, 269. Сифон първи тип е къс водопровод, с помощта на който от едно по-високо лежащо ниво в съда А течността се повдига на известна височина над това ниво, след което се изпуска в съда В. Й. Ганчев, Х, 175.

Списък на думите по буква