ВОДОПРОВО̀ДЕН

ВОДОПРОВО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни. Прил. от водопровод. Водопроводен канал. Водопроводна инсталация. Водпроводна мрежа. Водпроводна помпена станция. Водопроводна тръба.

Списък на думите по буква