ВОДОПРОПУСКА̀ТЕЛЕН

ВОДОПРОПУСКА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Спец. 1. Рядко. Водопропусклив. Опитът е научил населението, че по-дълбоко изкопаните гьолове не могат да задържат водата си, защото по дъното им се открива водопропускателна льосна настилка. П. Делирадев, БХГ, 91-92.

2. Който е предназначен за преминаване, протичане на вода. Освен тези основни видове [хидротехнически] съоръжения, има още: .. Водопропускателни съоръжения (изпускатели) за водоеми, езера и канали. И. Илиев, ВТС, 11.

Списък на думите по буква