ВОДОПРОПУСКЛЍВ

ВОДОПРОПУСКЛЍВ, -а, -о, мн. -и, прил. Спец. Който пропуска вода, през който се пропуска вода; водопроницаем. Подпочвените води в Лудогорието и Южна Добруджа поради дебелите водопропускливи варовици се намират на голяма дълбочина .. върху глинести пластове. Геогр. Х кл, 53. Льосът е жълтеникава.., фина землеста маса. Той притежава много пори, водопропусклив е и затова по неговата повърхност няма течаща вода. Геогр. VIII кл, 1965, 93. Водопропускливи скали.

Списък на думите по буква