ВОДОПРОПУСКЛЍВОСТ

ВОДОПРОПУСКЛЍВОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Спец. Качество на водопропусклив; водопроницаемост. Формата и големината на речните басейни, както и гъстотата на речната мрежа зависят от релефа, климатичните условия, водопропускливостта на скалите и растителната покривка. Геогр. VIII кл, 1965, 54.

Списък на думите по буква