ВОДОРА̀ВЕН

ВОДОРА̀ВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Който е успореден на спокойна водна повърхност; хоризонтален. Противоп. отвесен. Водоравна черта, която разделя числителя от знаменателя, се нарича дробна черта. Аритм. V кл, 70. Водоравни линии.

Списък на думите по буква