ВОДОРА̀СЛИ

ВОДОРА̀СЛИ мн., ед. (рядко) водора̀сло ср. Низши едноклетъчни или многоклетъчни хлорофилоносни растения с тяло без диференцирани корени, стъбло и листа, които живеят в сладки и солени води или по влажни скали, дървета и др. Algae. На някои скалисти места по крайбрежието големи пространства от морското дъно са покрити от едри кафяви водорасли, които се полюляват ритмично от вълните и наподобяват "подводна ливада". В. Петрова, РС, 5-6. Към групата на водораслите се отнасят най-различни просто устроени растения, които се развиват във водна среда и по влажни места. Бтн VI кл, 1965, 75. Морски водорасли.

Списък на думите по буква