ВОДОРЛЯ̀К

ВОДОРЛЯ̀К, мн. -ци, м. Събир. Диал. Водурляк. А на отсрещния нисък бряг на реката говедар с мокър, потъмнял ямурлук и гугла гонеше с тояга стадо волове и крави, които се въртяха объркани, трупаха се на брега, но не искаха да нагазят из водорляците и жалостно мучаха с вдигнати глави. Ем. Коралов, МВ, 4.

Списък на думите по буква