ВОДОРО̀Д

ВОДОРО̀Д, мн. няма, м. Хим. Химически елемент Н, първият елемент в периодичната система — газ без цвят, без миризма и без вкус, най-лек и най-разпространен в природата, съставна част на водата и органичните съединения. От всички електронни обвивки най-проста е тая на водорода — тя се състои само от един електрон. К, 1963, кн. 5, 11. Водородът е най-разпространеният елемент в изследваната част на вселената.

Лек водород. Хим. Най-лек и най-разпространен изотоп на водорода; протий. Тежък водород. Хим. Тежък изотоп на водорода; деутерий. Съединенията на литиевия изотоп с водорода и с тежкия водород (деутерий) се използуват като заряди в ядреното оръжие. ВН, 1962, бр. 3279, 4.

Списък на думите по буква